Requisits

Els destinataris del Viver són persones emprenedores i/o empreses de nova creació que tinguin un projecte empresarial i que vulguin gaudir, amb caràcter estable, de l’emplaçament de la seva empresa al municipi de Salt.

S’admetran:

  • Activitats de l’àmbit creatiu i/o cultural.
  • Els emprenedors/es, ja sigui persona física o jurídica, que s’hagin constituït en els darrers 3 anys o de nova constitució.

Totes les candidatures presentades es complementaran amb una entrevista per tal de valorar els projectes presentats.

Per sol·licitar un despatx s’ha de presentar un pla d’empresa que contingui:

  1. Nom del projecte
  2. Dades personals de l’equip promotor o de l’emprenedor (CV)
  3. Forma jurídica de l’empresa
  4. Objecte de l’activitat: línies de productes o serveis
  5. Mercat previst: tipus de clients
  6. Pla de viabilitat que inclogui: finançament, pla d’inversions i despeses, pla de tresoreria, facturació prevista el primer any, punts forts i febles de l’activitat.
  7. Altres aspectes que es considerin d’interès

Per als mòduls i les taules de coworking s’ha de presentar una descripció del model de negoci i una presentació de l’equip promotor o de l’emprenedor (CV).

 

Documentació

Si teniu algun dubte, consulteu l’apartat de PREGUNTES FREQÜENTS o poseu-vos en CONTACTE amb nosaltres.