Pas 1

Poseu-vos en CONTACTE amb nosaltres per venir a visitar l’espai, conèixer les opcions disponibles i presentar-nos el vostre projecte.

Pas 2

Entreu una instància a l’Ajuntament de Salt (via electrònica o presencial) i adjunteu-hi la documentació requerida. Podeu descarregar i emplenar els documents següents:

Per a l’espai coworking cal presentar una descripció del model de negoci i una breu presentació de l’equip promotor o de l’emprenedor (CV) i per sol·licitar un despatx, cal presentar un pla d’empresa.

Qui pot sol·licitar un espai?

  • Emprenedors/es, ja siguin persona física o jurídica, de nova constitució o que s’hagin constituït en els darrers 3 anys.
  • Emprenedors/es amb activitats relacionades amb els àmbits creatiu i cultural i els seus serveis auxiliars.

Aquestes activitats inclouen el desenvolupament, la creació, la producció, la difusió i la preservació de béns i serveis que porten incorporades expressions culturals, artístiques o creatives, així com les funcions associades,  com   l’educació   o   la   gestió.   

Els   sectors   culturals   i   creatius   cobreixen,   entre   altres,   l’arquitectura,   els productes   artesanals, la  fotografia, els videojocs, la comunicació, l’ audiovisual i  multimèdia,   el   patrimoni   cultural   material   i   immaterial, el  disseny, la publicitat i el màrqueting, els  festivals,  la música, la  literatura, les arts escèniques, l’edició, la ràdio i les arts visuals en general.

No  obstant   això,   el  camp  de  les   indústries  culturals  (ICC)   segueix  evolucionant.   Les   activitats s’estan tornant cada vegada més multidisciplinàries i híbrides, i contínuament s’estan connectant amb altres sectors de l’economia.

Podeu consultar les condicions generals d’ús del Viver d’Empreses Creativoculturals de Salt clicant aquí.

Si teniu algun dubte, consulteu l’apartat de PREGUNTES FREQÜENTS o poseu-vos en CONTACTE amb nosaltres.